Hirurgija
tumora
kože

Nemojte ignorisati promene na koži, već se odlučite za siguran i efikasan hirurški zahvat kako biste sačuvali svoje zdravlje i izgledali sjajno.

Dr Dragana Petrović-Popović
Beograd

Hirurgija-tumora-koze-Dr-Dragana-Petrovic-Popovic

Osigurajte zdravlje svoga tela.

Uklonite tumor sa kože
i povratite zdrav izgled

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Mladeži

Šta su mladeži?

Mladeži (nevusi) predstavljaju benign promene na koži, mogu biti urodjeni (kongenitalni) stečni tokom života. Mladeži mogu biti različite veličine, boje i oblika, u ravni kože ili iznad ravni kože. Mladeže redovno treba pregledati, a lekar će odlučiti kada je potrebno uraditi dermoskopski pregled I nastaviti sa praćenjem nekog mladeža. Redovni pregledi su neophodni jer  rano otkivanje displastičnih mladeža i melanoma vodi boljoj prognozi izlečenja. Kada je potrebno, mladeži se uklanjaju hirurško ekcizijom i potom se preparat šalje na patohistološku verifikaciju.

Ova operacija se radi u lokalnoj anestziji, i nakon operacije se pacijent vraća svojim svakodnevnim aktivnostima.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Papilomi

Šta su papilomi?

Papilomi su benigne promene na koži. Papilomi mogu biti različite veličine i oblika, a najčešće su boje kože. Ove promene na koži iako benigne prirode predstavljaju estetski problem i potrebno ih je ukloniti. Postoji više metoda za uklanjane papiloma, te se nakon pregleda pacijenta, veličine i broja promena na telu odlučuje za najpogodniji metod. Papilomi se nekada javljaju u grupama, najčešće na vratu, grudnom košu i prstima i nekada ih može biti na stotine.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Keratoze

Šta su keratoze?

Kreatoza je benigna trvorevina kože koja je najčešče žuto-braon boje. Nastaju kao posledica fotostarenja I oštećenja kože. Mogu se ukloniti radio talasima, laserom ili hirurškim putem.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Dermatofibromi

Šta su dermatofibromi?

Dermatofibromi predstavljaju benign promenu na koži, najčešće izgledaju kao tvrdi čvorići koji su nešto tamnije prebojenosti u odnosu na boju kože i zato su upadljivog izgleda. Uklanjaju se u lokalnoj anesteziji hirurškom ekcizijom I rekonstrukcijom kože

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Ksantelazme

Šta su ksantelazme?

Ksantelazme predstavljaju benigne promene kože koje se javljaju u predelu gornjih i donjih očnih kapaka i posledica su nakupljanja lipidnih materija u  površnoj sloju kože. Lečenje je hirurško uz detaljnu proveru opšteg stanja pacijenta i lipidnog statusa jer se smatra da su povišene vrednosti holesterola i odredjene vrste metaboličkih poremećaja uzrog nastanka ovih promena. Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji, odmah nakon operacije pacijent se otpušta kući i oporavak je brz i lak. Uklanjanje ksantelazmi se može kombinovati sa gornjoj ili donjom blefaroplastikom, operacijom očnih kapaka.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Lipomi

Šta je lipom?

Lipom je benigni tumor masnog tkiva. Može biti značajnih dimenzija, tako da se preporučuje rano dijagnostikovanje i operativnio lečenje.  Nekada se javlja više lipoma na različitim delovima tela.  Opertivnim lečenjem  u lokalnoj anesteziji se rezom na koži pristupi lipomu I on se u potpunosti ukloni.  Pacijent se odmah otpušta kući I vraća svojim svakodnevnim aktivnostima.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Ateromi

Šta su ateromi?

Ateromi predstavljaju benigne potkože promene koje nastaju usled začepljenja kanala lojne žlezne.  Aterome je potrebno ukloniti hirurškim putem, jer u suprotnom može doći do inflamacije, curenja gnojnog sadržaja I rasta same promene. Operacija se izvodi u lokanoj anesteziji i oporavak je lak i brz. U slučaju da je aterom inflamiran, pacijenta najpre lečimo konzervativno redovnim previjanjima I antibiotskom terapijom a nakon saniranja infekcije operativnim putem aterom se uklanja u potpunosti.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Bazocelularni karcinomi

Šta je bazocelularni karcinom?

Bazocelularni karcionom predstavlja najčešći tumor kože. Ako se pravilno i blagovremeno otkrije i leči ovaj tumor ima izuzetno nisku stopu smrtnosti, te se hirurško lečenje smatra zlatnim standardnom nakon koga se može očekivati potpuno izlečenje. Ipak, postoji nekoliko tipova bazolcelularnih karcinoma koji su izuzetno agresivni i kod kojih je ishod lečenja nešto lošiji, srećom, ove forme tumora su i najređe. Ovaj tumor se najčešće javlja kod osoba starije životne dobi, ali se može naći i kod osoba u tridesetim godinama, a najčešće se javlja na koži glave, vrata, ramena, leđa I šaka jer su te regije najčešće izložene štetnom dejstvu UV zračenja. Potrebno je da se pažljivo pregleda svaka nova promena na koži lica I tela. Nakon detaljnog pregleda kod plastičnog hirurga donosi se odluka o operativnom lečenju. Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji, redje u analgosedaciji kada su u pitanju viće tumorske promene , I nakon potpunog uklanjanja tumorske promene prema onkološkim principita preparat se šalje na patohistološku verifikaciju, a koža se ušije ili se primeni rekonstrukcija lokalnim režnjem, kada je to potrebno. U plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji nakon hirurškog uklanjanja ove vrste tumora shodno onkološkim principima rekonstrukcija i očuvanje funkcije i prihvatljivog estetskog rezultata ne predstavlja izazov. Ipak, neopodno je da se pacijenti što ranije obrate lekaru jer što je tumor manji operativni tretman će biti manjeg obima  i lakši za rekonstrukciju.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Planocelularni
karcinom kože

Šta je planocelularni karcinom kože?

Planocelularni karcinom kože se javlja ređe nego bazocelularni karcinom ali može biti agresivniji po svom toku i načinu biološkog ponašanja. Zato je neophodno rano I pravilno postavljanje dijagnoze I operativno lečenje uz patohistološku verifikaciju. Ovaj tumor ima sve karakteristike maligne bolesti uključujući lokalno invazivni rast ali I udaljenje metastaze.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Melanom

Šta je melanom?

Melanom kože je najagresivniji tumor kože, predstavlja malignu bolest.  Ukoliko se otkrije u ranoj fazi procenat preživljavanja pacijenata obolelih od ove bolesti je izuzetno visok. U sklopu mera prevencijei ranog otkrivanja melanoma predlažu se redovni pregled svih pigmentnih promena na koži tela a po potrebi  se radi I dermoskopski pregled promene.   Ako se na preventivnom pregledu uoči pigmentna promena ili mladež koji se menja i pokazuje znake displastičnog nevusa  potrebno je hirurškom operacijom ukloniti ovu promenu u potpunosti i poslati je na patohistološki pregled nakon koga se dobija definitivna dijagnoza. Postoji nekoliko podtipova melanoma, te se nakon patohistološkog pregleda potvrđuje o kom podtipu melanoma se radi i koja je njegova debljina tj faza rasta i na osnovu toga i još nekih parametara se pristupa odluci o daljem lečenju koje se sprovodi prema važećem AJCC protokolu za lečenje melanoma.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Dermoskopija

Šta je dermoskopija?

Dermoskopija je dijagnostička metoda kojom se pod uveličanjem i posebnim osvetljenjem posmatraju promene na koži. Danas predstavlja standard u praćenju pigmentnih promena na koži a posebno u ranom otkrivanju displastičnih mladeža i melanoma kože. Preporučuje se pregled mladeža jednom godišnje a kod pacijentata koji imaju povećan rizik I češće, prema savetu lekara.  Naš tim je visoko specijalizovan za rano otkrivanje i hirurško lečenje melanoma.

Dogovorite
pregled

Direktno sa doktorkom

Dr Dragana Petrović-Popović
Dr-Dragana-Petrovic-Popovic-Beograd-Kontakt
Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, subspecijalista onkologije, ekspert u lečenju tumora kože i melanoma.

SMS

Viber