Hirurgija
šake

Funkcionalne šake su ključ za nezavisnost u svakodnevnom životu, stoga je važno rešiti probleme bilo da se radi o bolovima ili ozbiljnijim zdravstvenim stanjima.

Dr Dragana Petrović-Popović
Beograd

Hirurgija-sake-Dr-Dragana-petrovic-Popovic-Beograd

Najnovije i najefikasnije metode za tretman različitih stanja šake.

Uklonite bol i tumore iz svojih ruku

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Dipitrenova kontraktura

Šta je dipitrenova
kontraktura?

Dipitrenova kontraktura (Contractura Dupuytreni) predstavlja fibrizno zadebljanje površinske dlanske fascije. Pacijenti se hirurgu javljaju najčešće kasno, zbog ograničenih pokreta i predelu prstiju, tačnije nemogućnosti opružanja zahvaćenih prstiju. Ovo oboljenje najčešće počinje prisustvom zadebljalih čvoriča u predelu dlana ili prstiju i postpeno progredira do stvaranja fibroznih traka, sve do ometanja funkcije šake i prstiju u smislu nemogućnosti opružanja prstiju, kada predstvalja smetnju u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Zato je bitno javiti se hirurgu na vreme kada je bolest u samom početku. Lečenje je hirurško, najčešće u regionalnoj anesteziji i ova operacija spada u red jednodnevne hirurgije tj pacijent nakon operacije odlazi kući..

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Sindrom karpalnog tunela

Šta je sindrom
karpalnog tunela?

Sindrom karpalnog tunela nastaje zbog kompresije (pritiska) na medijalni nerv u predelu korena šake. Dolazi do trnjenja, pečenja i bola u predelu prva tri prsta šake koji mogu biti različitog intenziteta, tegobe su posebno intzivne noću. Kako bolest napreduje dolazi i do motornih tj funkcionalnih ispada u smislu nemogućnosti držanja predmeta u ruci, ispadanje predmeta i sl. Lečenje može biti konzervativno i hirurško, a hirurško lečenje se sastoji od presecanja poprečnog karpalnog ligamenta. Ovo je sigruna operacija iz domena jednodnevne hirurgije i najčešće se izvodi u lokalnoj anesteziji, oporavak je brz, lak i potpun.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Sindorm
Guyonovog kanala

Šta je sindorm
Guyonovog kanala?

Sindrom Guyonovog kanala predstavlja kompresiju lakatnog živca u predelu korena šake u tzv. Guyonovom kanalu. Dolazi do trnjenja i bola u predelu četvrtog i petkog prsta kao i funkcionalnih smetnji u smislu nesigrunosti pri hvatu ili držanju predmeta. Lečenje je hirurško i sastoji sse od presecanja volarnog karpalnog ligamenta. Operacija spada u jednodnevnu hirurgiju izvodi se u lokalnoj anesteziji, oporavak je lak i potpun.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Škljocavi prst

Šta je škljocavi prst?

Škljocavi prst (Trigger finger) predstavlja stanje kod koga dolazi do preskakanja i zaključavanja zahvaćenog prsta praćeno karakterstičnim zvukom, a prst se može ispraviti samo uz pomoć druge šake uprvo zbog efekta zaključavanja prst u odredjenom položaju. Zapravo predstavlja stenozu (suženje) u predelu A1 pulley-a, sa ili bez zapaljenske komponente. Lečenje može biti konzervativno i hirurško. Hirurško lečenje se sastoji od presecanja A1 pulley-a i ova operacija se izvodi u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji, spada u domen operacija jednodnevne hirurgije, a oporavak je brz, lak i potpun.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Hidromi

Šta su hidromi?

Higromi (ganglioni) predstvljaju benigne cistične tvorevine koje se najčešće javljaju i predelu korena šake. Iako benigne prirode, često je potrebno operisati ih, što iz estetskih razloga a ponekad zbog prisustva bola koji nastaje usled kompresivnog efekta koji higrom vrši na nerv. Operacija se izvodi u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji, spada u domen jednodnevne hirurgije, a nakon operacija potrebna je imobilizacija u periodu od 7 dana.

Dr Dragana Petrovic Popovic Logo

Tumori šake

Šta su Tumori šake?

Šaka može biti zahvaćena tumorima kože, mekog tkiva i kostiju. Lečenje ovih tumora zbog visoko razvijene funkcije šake ima svoje specifičnosti i protokole lečenja.

Dogovorite
pregled

Direktno sa doktorkom

Dr Dragana Petrović-Popović
Dr-Dragana-Petrovic-Popovic-Beograd-Kontakt
Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, subspecijalista onkologije, ekspert u lečenju tumora kože i melanoma.

SMS

Viber