Hirugija tela

ESTETSKA HIRURGIJA GRUDI

 • Augmentacija (povećanje ) grudi

Augmentacija dojke predstavlja operaciju povećanja grudi i poboljšanja oblika grudi silikonskim protezama. Ovo je svakako  najpopularnija i najčešće izvođena operacija estetske hirurgije. Postoji nekoliko operativnih pristupa, od kojih je najčešći inframamarni pristup gde se kroz rez koji se nalazi ispod dojke plasira silikonska proteza. Takodje, prstup može biti i kroz bradavicu ili aksilu. Operativni pristup, kao i vrsta I oblik silikonske proteze se odredjuju individualno nakon detaljnog kliničkog pregleda i merenja. Uvećanje grudi se vrši najsavremenijim silikonskim implantima poslednje generacije kod kojih je rizik od stvaranja seroma sveden na minimum.

 • Suspenzija dojki
 • Periareolarna tehnika

Suspenzija dojke predstavlja operativni zahvat koji ima za cilj podizanje dojki I poboljšanje volumena  i oblika same dojke. U zavisnosti od stepena opuštenosti dojke primenjuje se adekvatna operativna tehnika. Periareolarna tehnika je jedna od metoda za podizanje dojki koja se često primenjuje i pogodna je za menji stepen ptoze ili asimetrije dojki. Ova metoda se može kombinovati sa augmentacijom silikonskim protezama ili izvoditi kao posebna procedura.

 • Korekcija asimetričnih dojki

Asimetrija dojki može biti urodjena i stečena  I u zavisnosti od stepena asimetrije I prisustva ptoze I gubitna volumena se primenjuje odgovarajuća operativna tehnika. Nakon detaljnog pregleda I mirenja odredjuje se operativni metod. Nekada je dovljna augmentacija silikonskih proteza koje su različitih dimenzija u zavisnosti od stepena asimetrije, dok je u nekih slučajevima potreban neki od rekonstruktivnih zahvata , sa primenom silikonske proteye ili bez. Pristup pacijentu je uvek individualan i definitivna odluka se donosi i planira tek nakon detaljnog pregleda.

 • Ginekomastija

Ginekomastija predstavlja uvećanje muške dojke. Ovaj problem je hirurškim putem u potpunosti rešiv, nakon detaljnog pregleda u zavsnosti od stepena i veličine muške dojke, kao i u zavisnosti od prisustva asimetrije i viška kože kao i prisustva ptoze, odredjuje se adkvatni hirurški metod za svakod pacijenta individualno.

 • Smanjenje i podizanje grudi

Suspenzija – podizanje dojki je operacija kojom se postiže adekvatna anatomska pozicija dojke, i popravlja oblik i punoća dojke. Ova operacija se može raditi posebno ili zajedno sa smanjenjem dojki. Hipertrofične dojke su često i ptotočne i asimetrične.  Takodje, ove oepracije se po potrebi mogu kombinovati i sa plasiranjem silikonskih proteza.

 • Rekonstrukcija dojke

ESTETSKA HIRURGIJA

 • Mini dermolipektomija

Dermolipektomija , abominoplastika predstavlja operaciju kojom se uklanja višak kože i masnog tkiva sa stomaka. Tokom ove oparacije može se rešavati i dijastaza rektusa adbominisa koju često srećemo nakon trudnoće i porođaja.  Takodje, ova operacija se može kombinovati sa liposkukcijom kako stomaka tako i bokova i ledja. Mini dermoliketomija manja po obimu i ovom operacijom se uklanja manji višak kože i masnog tkiva koji je prisutna uglavnom u regiji ispod pupka. Tek nakon detaljnog pregleda a poštujući želje pacijenata se postavlja indikacija za ovom operacijom i odlučuje za najpogodniju tehniku.

 • Dermolipektomija

Dermolipektomija sa rekonstrukcijom prednjeg trbusnog zida

 • Liposukcija
 • Zatezanje nadlaktica – brahioplastika

Operacija kojom se uklanja višak kože i masnog tkiva u predelu nadlaktica. Višak kože u predelu nadlaktica je često prisutna kod osoba koje su dijetom izgubile suvišne kilograme, ali je opuštena koža nadlaktica i posledica prirodnog procesa starenja. Uprkos redovnom vežbanju I dobrom tonusu mišica nadlakta problem viška kože se može rešiti samo operativnim putem.

 • Liposukcija nadlaktica
 • Zatezanje butina

Operacija zatezanja butina je tehnika kojom se uklanja višak kože i masnog tkiva u predelu unutrašnjeg dela butina, može biti kombinovana sa liposukcijom ili kao samostalna operacija. Može se raditi u horizontalnom ili vertikalnom pravcu kada su ožiljci u unutrašnjem delu butane ili u predelu prepona. Ovom operacijom se dobija ne samo lepši I bolji izgled nogu I butina koje su zatenutije, već se rešava I neprijatan osećaj trenja koji je prisutna kod osoba koje imaju višak kože u unutrašnjem delu butina.

 • Liposukcija nogu