Curriculum Vitae

Mr sci med dr Dragana Petrović-Popović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, subspecijalista onkologije, ekspert u lečenju tumora kože i melanoma. 

Medicinski fakultet je završila u Beogradu.

Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije kao i užu specijalizaciju iz onkologije upisala i završila sa odličnim ocenama na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nakon osnovnih studija završava poslediplomske studije – akademske specijalističke studije iz ortopedije, takođe u Beogradu. Mentor: Prof dr Marko Bumbaširević. Trenutno je na doktorskim studijama iz rekonstruktivne hirurgije. U Kliničkom centru Srbije na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju zaposlena je od 2009. godine. U  svakodnevnom radu obavlja sve operacije iz domena plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije kao i lečenja opekotina. Više od 15 godina se bavi antiagingom.

Posebno interesovanje i usavršavanje u zemlji i inostranstvu pokazuje prema ranom otkrivanju i lečenju melanoma i tumora kože, rekonstrukciji dojke, kao i prema antiagingu i estetskoj hirurgiji. Primenjuje najsavremenije hirurške tehnike u hirurgiji intimne regije kao i laserske tretmane. Član konizilijuma za melanoma i deo tima za biopsiju stražarskog limfnog nodusa, SLNB ( Sentinel Lymph Node Biopsy). SLNB se bavi od samog uveđenja ove metode na Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Aktivno učestvuje  kao predavač i autor i prezentuje svoje radove na kongresima iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u zemlji i inostranstvu.

Kao stipendista Američko-Austrijske Fondacije usavršavala se u Beču , Salzburgu i Minhenu.

Član World Society of International Anti-aging Medicine (WOSIAM).

Član International Dermoscopy Society.

Član Srpskog udruženja za lečenje rana.

Član Srpskog uduženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju SRBPRAS.  Član European Assotiation of Dermato Oncology ( EADO)

Član upravnog odbora Srpskog udruzenja za lečenje rana.

Član European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery EASAPS and European Society of Aesthetic Plastic Surgery ESAPS

Član American Society of Plastic Surgeons