Curriculum Vitae

Mr sci med dr Dragana Petrović-Popović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

Medicinski fakultet je završila u Beogradu.

Specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije upisala i završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i specijalisticki ispit položila sa odličnom ocenom. Nakon osnovnih studija završava poslediplomske studije – akademske specijalističke studije iz ortopedije, takođe u Beogradu. Mentor: Prof dr Marko Bumbaširević.Trenutno je na doktorskim studijama iz rekonstruktivne hirurgije i na užoj specijalizaciji iz onkologije. U Kliničkom centru Srbije na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju zaposlena je od 2009. godine. U  svakodnevnom radu obavlja sve operacije iz domena plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije kao i lečenja opekotina. Više od 15 godina se bavi antiagingom.

Posebno interesovanje i usavršavanje u zemlji i inostranstvu pokazuje prema ranom otkrivanju i lečenju melanoma i tumora kože, rekonstrukciji dojke, kao i prema antiagingu i estetskoj hirurgiji. Član konizilijuma za melanoma i deo tima za SLNB. SLNB se bavi od samog uveđenja ove metode na Kliniku za opekotine, plastičnu I rekonstruktivnu hirurgiju KCSa.

Aktivno učestvuje  kao predač i autor i prezentuje svoje radove na kongresima iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u zemlji i inostranstvu.

Kao stipendista Američko-Austrijske Fondacije usavršavala se u Beču , Salzburgu i Minhenu.

Član World Society of International Anti-aging Medicine (WOSIAM).

Član International Dermoscopy Society.

Član Srpskog udruženja za lečenje rana.

Član Srpskog uduženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju SRBPRAS.  Član European Assotiation of Dermato Oncology ( EADO)

Član upravnog odbora Srpskog udruzenja za lečenje rana.

Član European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery EASAPS and European Society of Aesthetic Plastic Surgery ESAPS