Blefarospazam

Blefarospazam je hronično stanje koje se često progresivno pogoršava. Manifestuje se grčenjem očnih kapaka odnosno kao nekontrolisano treptanje oka. Simptomatski blefarospazam nastaje usled nadražaja centralnih ili perifernih delova facijalnog nerva i refleksnim putem usled nadražaja oftalmičkog i optičkog nerva. Pored grčevito zatvorenih kapaka, grčem mogu biti zahavaćeni drugi mišići lica inervisani n. facijalisom. Obično se radi o kombinaciji toničkih i kloničnih grčenja. Simptomatski blefarospazam nastaje obično usled intrakranijalnih procesa (postencefalitički parkinsonizam, apscesi, tumori).

Lečenje podrazumeva farmakoterapiju, botulinum toksin injekcije i hirurško lečenje. Farmakoterapija je generalno manje efikasna od injekcija BOTOX®-a i rezervisana je kao druga linija terapije kod pacijenata koji slabo reaguju na BOTOX®, kao kod spazama srednje i donje trećine lica. Štaviše, prema sugestijama Američke akademije neurologa, botulinski toksin je prva preporuka za lečenje blefarospazma. Takođe, koristi se kod skraćivanja kapaka i mišića koji pokreću oko izazvane bolešću štitne žlezde (distiroidna orbitopatija) ili preteranog suzenja.

Poželjno je često ukapavanje veštačkih suza kao i okluzija suznog kanala kako bi se smanjilo odlivanje suza i povećala vlažnost oka. Više od 95% pacijenata sa blefarospazmom je osetilo značajno poboljšanje stanja nakon tretmana botulinum toksinom. Kod blefarospazma, injekcija se daje u kružni mišić oko oka, koji je široko postavljen pa nema načina da pritom dođe do greške ili većih neželjenih dejstava. Nakon tretmana pacijenti se mogu vratiti svojim uobičajenim aktivnostima. Većina pacijenata zahteva ponavljanje tretmana na 3 meseca, ali značajan broj zahteva ponavljanje tretmana i jednom mesečno tako da se intervali ponavljanja kreću od 1-5 meseci. Naš tim čine specijalista oftalmologije  ispecijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije a po potrebi se uključuje i neurolog.